poniedziałek, 15 października 2018, data aktualizacji serwisu: 15.10.2018 o godzinie 16:07
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r."

Data Autor Zdarzenie
2018-07-19 11:52 Krystyna Krzak-Korowicka Stworzono projekt
2018-07-19 11:53 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-07-19 11:53 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-07-19 11:53 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-07-19 11:53 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-07-19 11:54 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-07-19 11:54 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-07-19 11:54 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-19 11:54 Administrator Dodano katalog 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-19 11:55 Administrator Dodano katalog 9. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-19 11:55 Administrator Dodano katalog 10. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-07-19 11:55 Administrator Dodano katalog 11. Rada Ministrów (rejestr)
2018-07-19 11:55 Administrator Dodano katalog 12. Notyfikacja (rejestr)
2018-07-19 11:55 Administrator Dodano katalog 13. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Główny Urząd Statystyczny
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: statystyka
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: k.korowicka@stat.gov.pl
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r103999252935,Projekt-ustawy-o-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021.html
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu null na: User-249
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [administracja publiczna]
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu hasło na: [STATYSTYKA]
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD 223
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2018-07-19 11:55 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-07-19 11:56 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-07-19 11:59 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-07-19 12:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-07-19 15:38 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
2018-07-19 15:38 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-07-19 15:38 Krystyna Krzak-Korowicka Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na: