wtorek, 20 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 19.11.2018 o godzinie 17:09
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego"

Data Autor Zdarzenie
2018-07-05 13:42 Kinga Łuszczyńska Stworzono projekt
2018-07-05 13:42 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-07-05 13:42 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-07-05 13:42 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-07-05 13:43 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-07-05 13:43 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-07-05 13:43 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-05 13:43 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-05 13:43 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-05 13:44 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-07-05 13:44 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-07-05 13:44 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-07-05 13:44 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Zdrowia
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: zdrowie
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: k.rozycka@mz.gov.pl
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1991
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ZDROWIA]
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 641
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-07-05 13:44 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-07-05 13:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-07-05 13:45 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-08-09 13:52 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Komisja Prawnicza