wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 06:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (KUZ) "

Data Autor Zdarzenie
2018-06-05 14:28 Kinga Łuszczyńska Stworzono projekt
2018-06-05 14:29 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-06-05 14:29 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-06-05 14:29 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-06-05 14:29 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-06-05 14:30 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-06-05 14:30 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-06-05 14:30 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-05 14:30 Administrator Dodano katalog 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-05 14:31 Administrator Dodano katalog 9. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-05 14:31 Administrator Dodano katalog 10. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-06-05 14:31 Administrator Dodano katalog 11. Rada Ministrów (rejestr)
2018-06-05 14:31 Administrator Dodano katalog 12. Notyfikacja (rejestr)
2018-06-05 14:31 Administrator Dodano katalog 13. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Zdrowia
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: zdrowie
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: dfz@mz.gov.pl
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1991
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ZDROWIA]
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD 383
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2018-06-05 14:32 Kinga Łuszczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-06-05 14:32 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-06-05 15:12 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD 389
2018-06-05 15:12 Administrator Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (KUZ)
2018-06-05 15:12 Administrator Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-06-05 15:12 Administrator Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Zdrowia
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: zdrowie
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: dfz@mz.gov.pl
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na: User-1991
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (KUZ)
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ZDROWIA]
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD 389
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2018-06-05 15:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na: