środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 21.11.2018 o godzinie 09:22
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru"

Data Autor Zdarzenie
2018-04-17 15:39 Magdalena Piątek Stworzono projekt
2018-04-17 15:39 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-04-17 15:39 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-04-17 15:39 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-04-17 15:39 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-04-17 15:39 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-04-17 15:40 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-04-17 15:40 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-04-17 15:40 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-04-17 15:40 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-04-17 15:40 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-04-17 15:40 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Środowiska
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [61]
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Środowiska
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: odpady
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: magdalena.piatek@mos.gov.pl
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/wykaz_prac_legislacyjnych/2018.03.23_WYKAZ_PRAC_LEGISLACYJNYCH_MINISTRA_SRODOWISKA.pdf
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 21
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu null na: User-1811
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [środowisko]
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ODPADY]
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-04-17 15:40 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 438
2018-04-17 15:41 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-04-17 15:41 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-04-17 15:41 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-04-17 15:41 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-04-17 15:41 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-04-17 15:41 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-09-14 14:17 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza