sobota, 17 marca 2018, data aktualizacji serwisu: 16.03.2018 o godzinie 16:14
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej"

Data Autor Zdarzenie
2017-12-07 13:50 Alina Krzemińska-Jarno Stworzono projekt
2017-12-07 13:50 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-12-07 13:50 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-12-07 13:51 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-12-07 13:51 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-12-07 13:51 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-12-07 13:51 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 13:51 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 13:52 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-12-07 13:52 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-12-07 13:52 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-12-07 13:52 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [28]
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rozwoju i Finansów
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: administracja publiczna
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: alina.krzeminska-jarno@mf.gov.pl
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/projekty-aktow-prawnych
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 616
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu null na: User-1701
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu tytuł na: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [administracja publiczna]
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KRAJOWA ADMINISTARCJA SKARBOWA]
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2014
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 609
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [3]
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - numer publikatora na: 1
2017-12-07 13:52 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-12-07 13:59 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-12-13 13:28 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-12-15 15:05 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2017-12-15 15:05 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2018-01-09 10:13 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-01-09 10:13 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 2441
2018-01-09 10:13 Alina Krzemińska-Jarno Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017