piątek, 23 marca 2018, data aktualizacji serwisu: 22.03.2018 o godzinie 16:23
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków"

Data Autor Zdarzenie
2017-12-07 13:12 Stanisław Kuźmiński Stworzono projekt
2017-12-07 13:12 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-12-07 13:12 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-12-07 13:12 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-12-07 13:13 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-12-07 13:13 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-12-07 13:13 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 13:13 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 13:14 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-12-07 13:14 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-12-07 13:14 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-12-07 13:14 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Środowiska
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [27a]
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Środowiska
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: ochrona środowiska
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: stanislaw.kuzminski@gdos.gov.pl
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/wykaz_prac_legislacyjnych/2017.12.06_WYKAZ_PRAC_LEGISLACYJNYCH_MINISTRA_SRODOWISKA.pdf
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 2134
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu null na: User-1611
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu tytuł na: rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [środowisko]
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA PRZYRODY]
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 174
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [1]
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-12-07 13:14 Stanisław Kuźmiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-12-07 13:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-12-07 13:15 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie