czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 12:13
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2017-11-28 12:09 Heronim Ostrowski Stworzono projekt
2017-11-28 12:09 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-11-28 12:09 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-11-28 12:09 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-11-28 12:09 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-11-28 12:10 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-11-28 12:10 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-11-28 12:10 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-11-28 12:10 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-11-28 12:10 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-11-28 12:10 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-11-28 12:11 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-11-28 12:11 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: postępowanie
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: hostrowski@ms.gov.pl
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu null na: User-1581
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawiedliwość]
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu hasło na: [CYWILNE POSTĘPOWANIE]
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD309
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-11-28 12:11 Heronim Ostrowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na: SK 71/13
2017-11-28 12:15 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-11-28 12:25 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: postępowanie
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: hostrowski@ms.gov.pl
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na: User-1581
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawiedliwość]
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu hasło na: [CYWILNE POSTĘPOWANIE]
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD309
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-12-18 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na: SK 71/13