piątek, 19 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 10:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii "

Data Autor Zdarzenie
2017-11-20 15:18 Rafał Babraj Stworzono projekt
2017-11-20 15:18 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-11-20 15:18 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-11-20 15:18 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-11-20 15:19 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-11-20 15:19 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-11-20 15:19 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-11-20 15:19 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-11-20 15:19 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-11-20 15:20 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-11-20 15:20 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-11-20 15:20 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-11-20 15:20 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: narkomania;przeciwdziałanie narkomanii
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: m.gramala@mz.gov.pl
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r11111725261312,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na: User-1561
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu hasło na: [NARKOMANIA, OCHRONA ZDROWIA]
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD310
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-11-20 15:20 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-11-20 15:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-11-20 15:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-03-19 14:54 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 6. Komitet do Spraw Europejskich
2018-03-19 14:54 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-03-19 14:54 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-03-19 14:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-03-19 14:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-06-26 09:54 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Komisja Prawnicza
2018-06-27 15:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2018-07-17 10:04 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-101-18
2018-07-17 10:04 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu