czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 12:16
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. "

Data Autor Zdarzenie
2017-10-31 15:20 Igor Sadowski Stworzono projekt
2017-10-31 15:20 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-10-31 15:20 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-10-31 15:21 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-10-31 15:21 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-10-31 15:21 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-10-31 15:21 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-10-31 15:21 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-31 15:22 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-31 15:22 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-10-31 15:22 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-10-31 15:22 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-10-31 15:22 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: mienie
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: isadowski@ms.gov.pl
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r29335531,Projekt-ustawy-o-zrekompensowaniu-niektorych-krzywd-wyrzadzonych-osobom-fizyczny.html
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu null na: User-149
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawiedliwość]
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu hasło na: [REKOMPENSATY]
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD316
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-10-31 15:22 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-10-31 15:22 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-11-08 16:30 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-11-08 16:31 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie