wtorek, 16 października 2018, data aktualizacji serwisu: 15.10.2018 o godzinie 21:22
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Ustawa o jawności życia publicznego"

Data Autor Zdarzenie
2017-10-24 09:41 Beata Stępińska Stworzono projekt
2017-10-24 09:41 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-10-24 09:41 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-10-24 09:41 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-10-24 09:42 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-10-24 09:42 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-10-24 09:42 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-10-24 09:42 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-24 09:43 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-24 09:43 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-10-24 09:43 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-10-24 09:43 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-10-24 09:43 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, ustawa o dostępie do informacji publicznej
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na:
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: informacje
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: beata.stepinska@kprm.gov.pl
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na:
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1311
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Ustawa o jawności życia publicznego
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [administracja publiczna]
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [INFORMACJA PUBLICZNA]
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na:
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-10-24 09:43 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-10-24 09:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-10-25 13:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-10-27 11:04 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD314
2017-10-27 11:04 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-10-27 11:04 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-10-27 11:04 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-10-27 11:04 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r83905103,Projekt-ustawy-o-jawnosci-zycia-publicznego.html
2017-10-27 11:04 Beata Stępińska Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-11-10 09:10 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-01-09 12:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Stały Komitet Rady Ministrów
2018-04-23 11:33 Marcin Kamionek Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-04-23 11:33 Marcin Kamionek Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: wiktor.klimiuk@kprm.gov.pl
2018-04-23 11:33 Marcin Kamionek Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

 

2018-04-23 11:33 Marcin Kamionek Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na: