czwartek, 20 września 2018, data aktualizacji serwisu: 18.09.2018 o godzinie 16:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw "

Data Autor Zdarzenie
2017-10-03 07:48 Małgorzata Podrażka Stworzono projekt
2017-10-03 07:48 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-10-03 07:48 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-10-03 07:49 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-10-03 07:49 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-10-03 07:49 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-10-03 07:49 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-10-03 07:49 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-03 07:50 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-03 07:50 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-10-03 07:50 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-10-03 07:50 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-10-03 07:50 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: zatrudnienie;rehabilitacja
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: malgorzata.podrazka@mrpips.gov.pl
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r98189014271907,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatr.html
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu null na: User-142
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zabezpieczenie społeczne]
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu hasło na: [NIEPEŁNOSPRAWNI]
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD185
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-10-03 07:50 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-10-03 07:50 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-10-03 07:50 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.); 2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.); 3) ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368).
2017-10-03 07:50 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-10-03 07:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-10-03 07:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.); 2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.); 3) ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368).
2017-10-03 07:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-10-03 07:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-10-03 07:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.); 2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.); 3) ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368).
2017-10-03 07:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-12-28 14:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Komisja Prawnicza
2018-01-05 14:22 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2018-01-22 09:03 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-2-18
2018-01-22 09:03 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu