poniedziałek, 12 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 09.11.2018 o godzinie 16:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych "

Data Autor Zdarzenie
2017-09-07 09:53 Marzena Tabor Stworzono projekt
2017-09-07 09:53 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-09-07 09:53 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-09-07 09:54 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-09-07 09:54 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-09-07 09:54 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-09-07 09:54 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-09-07 09:55 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-07 09:55 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-07 09:55 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-09-07 09:55 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-09-07 09:55 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-09-07 09:55 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: rejestr
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: mtabor@ms.gov.pl
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html?szukaj=45793399
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu null na: User-752
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [gospodarka]
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. Z 05.06.2015r., L 141, s. 19)
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; - ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji; - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych; - ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; - ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego; - ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu hasło na: [UPADŁOŚCIOWE PRAWO]
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UC96
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-09-07 09:55 Marzena Tabor Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-09-07 09:56 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-09-07 09:56 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-09-07 09:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-02-13 10:09 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
2018-03-12 11:31 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 6. Komitet do Spraw Europejskich
2018-03-12 11:31 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; - ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji; - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych; - ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; - ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego; - ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
2018-03-12 11:31 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-04-25 17:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Stały Komitet Rady Ministrów
2018-05-15 13:30 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Komisja Prawnicza
2018-05-25 15:05 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2018-06-07 16:10 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-80-18
2018-06-07 16:10 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu