niedziela, 21 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego "

Data Autor Zdarzenie
2017-08-30 15:57 Zbigniew Przybysz Stworzono projekt
2017-08-30 15:58 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-08-30 15:58 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-08-30 15:59 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-08-30 15:59 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-08-30 15:59 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-08-30 15:59 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-08-30 15:59 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-30 16:00 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-30 16:00 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-08-30 16:00 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-08-30 16:00 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-08-30 16:00 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:

Projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego jest ściśle związany z reformą procesu inwestycyjno-budowlanego przewidzianą w projekcie ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany. Zachodzi potrzeba dostosowania obecnej struktury organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do projektowanego stanu prawnego. Proponowane zmiany wynikają również z analizy dotychczasowego modelu funkcjonowania przedmiotowych organów i dostrzeżonej potrzeby jego usprawnienia.

2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: budownictwo
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Malgorzata.Maziarz@mib.gov.pl
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r1643274800135,Projekt-ustawy-o-organach-administracji-inwestycyjnej-i-nadzoru-budowlanego.html
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na: User-159
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa]
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [NADZÓR BUDOWLANY, BUDOWLANE PRAWO]
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD272
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-08-30 16:00 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-09-01 17:15 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-09-01 17:15 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-01 17:15 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-01 17:16 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-09-01 17:16 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-01 17:16 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-01-17 12:47 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-01-17 12:49 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
2018-01-17 12:49 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-01-17 12:49 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu hasło na: [BUDOWLANE PRAWO, NADZÓR BUDOWLANY]
2018-01-17 12:49 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na: