niedziela, 21 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach"

Data Autor Zdarzenie
2017-08-30 15:51 Zbigniew Przybysz Stworzono projekt
2017-08-30 15:51 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-08-30 15:51 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-08-30 15:52 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-08-30 15:52 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-08-30 15:52 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-08-30 15:52 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-08-30 15:53 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-30 15:53 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-30 15:53 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-08-30 15:53 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-08-30 15:53 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-08-30 15:53 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725)
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: budownictwo
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Malgorzata.Maziarz@mib.gov.pl
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r83278148855332,Projekt-ustawy-o-architektach-inzynierach-budownictwa-oraz-urbanistach.html
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na: User-159
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa]
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [IZBY ARCHITEKTÓW, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ URBANISTÓW]
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD257
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:

 Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach ma na celu dostosowanie obowiązujących przepisów regulujących wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych, organizację i zadania samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, prawa i obowiązki członków tych samorządów, ich odpowiedzialność dyscyplinarną, a także uregulowanie kwalifikacji osób uprawnionych do przygotowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do zmian wynikających z projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

2017-08-30 15:53 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-09-01 18:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-09-01 18:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-01 18:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725)
2017-09-01 18:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-09-01 18:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-01 18:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725)