sobota, 24 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 23.02.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych"

Data Autor Zdarzenie
2017-08-29 11:45 Rafał Babraj Stworzono projekt
2017-08-29 11:46 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-08-29 11:46 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-08-29 11:46 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-08-29 11:47 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-08-29 11:47 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-08-29 11:47 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-29 11:47 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-29 11:48 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-08-29 11:48 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-08-29 11:48 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-08-29 11:48 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Zdrowia
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych;hazard
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: m.gramala@mz.gov.pl.
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/program-prac-legislacyjnych/
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na: User-1561
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ZDROWIA, GRY HAZARDOWE]
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: MZ 551
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-08-29 11:49 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-08-29 11:49 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-10-23 12:07 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-10-31 12:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia