środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 16:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak nadawanych w związku z honorowym dawstwem krwi i legitymacji wydawanych w związku z tym dawstwem "

Data Autor Zdarzenie
2017-08-17 09:54 Rafał Babraj Stworzono projekt
2017-08-17 09:56 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-08-17 09:57 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-08-17 10:05 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-08-17 13:02 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: dawca krwi;hdk;honorowy dawca krwi;krwiodawstwo
2017-08-17 13:02 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KRWIODAWSTWO I KRWIOLECZNICTWO, OCHRONA ZDROWIA]
2017-08-17 13:31 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-17 13:31 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-08-17 13:31 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-08-17 13:31 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-08-17 13:31 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-08-17 13:32 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-08-17 13:32 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-17 13:32 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Zdrowia
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: dawca krwi;hdk;honorowy dawca krwi;krwiodawstwo
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: t.kolodziejek@mz.gov.pl
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/program-prac-legislacyjnych/
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na: User-1561
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak nadawanych w związku z honorowym dawstwem krwi i legitymacji wydawanych w związku z tym dawstwem
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KRWIODAWSTWO I KRWIOLECZNICTWO, OCHRONA ZDROWIA]
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: MZ 461
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-08-17 13:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-09-11 15:05 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-09-12 10:07 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia