niedziela, 20 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 19.05.2018 o godzinie 15:44
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków oraz świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej"

Data Autor Zdarzenie
2017-07-26 13:40 Paulina Szafałowicz Stworzono projekt
2017-07-26 13:40 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-07-26 13:40 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-07-26 13:40 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-07-26 13:41 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-07-26 13:41 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-07-26 13:41 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-26 13:41 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-26 13:41 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-07-26 13:41 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-07-26 13:41 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-07-26 13:41 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Spraw Zagranicznych
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [36]
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Spraw Zagranicznych
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: mienie
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: paulina.szafalowicz@msz.gov.pl
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/akty_prawne/programy/
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 171
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: o służbie zagranicznej
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-1052
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków oraz świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawy zagraniczne]
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SŁUŻBA ZAGRANICZNA]
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków oraz świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 31
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [2]
2017-07-26 13:41 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-07-26 13:42 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-07-26 13:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-07-27 10:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-08-09 14:40 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-10-16 13:50 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2017-10-16 13:50 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1732
2017-10-16 13:50 Paulina Szafałowicz Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017