wtorek, 16 października 2018, data aktualizacji serwisu: 16.10.2018 o godzinie 13:51
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2017-07-20 13:52 Katarzyna Belkiewicz Stworzono projekt
2017-07-20 13:52 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-07-20 13:52 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-07-20 13:53 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-07-20 13:53 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-07-20 13:53 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-07-20 13:53 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-07-20 13:54 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-20 13:54 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-20 13:54 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-07-20 13:54 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-07-20 13:54 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-07-20 13:54 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: scalanie i wymiana gruntów
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: jerzy.kozlowski@minrol.gov.pl
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r81562321,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-scalaniu-i-wymianie-gruntow-oraz-o-zmianie-nie.html
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-121
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [rolnictwo]
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: true
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SCALANIE GRUNTÓW]
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD261
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-07-20 13:57 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-07-20 13:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-09-19 15:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie