wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 18:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim"

Data Autor Zdarzenie
2017-07-12 13:32 Piotr Zasieczny Stworzono projekt
2017-07-12 13:54 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-07-12 13:56 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-07-12 13:59 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-07-12 14:00 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-07-12 14:00 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-07-12 14:01 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-07-12 14:03 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-12 14:05 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-12 14:08 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-07-12 14:09 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-07-12 14:15 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-07-12 14:15 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: justyna.szumlicz@mgm.gov.pl filip.podgorski@mgm.gov.pl
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r33747366464,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rybolowstwie-morskim.html
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu null na: User-1631
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [rybołówstwo]
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, ustawa z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawa z dnia z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu hasło na: [RYBOŁÓWSTWO]
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD242
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-07-12 16:22 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-07-12 16:24 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-07-12 16:24 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: delegatura Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego; Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego;Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego; indywidualna zdolność połowowa; okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego; oznaka statku rybackiego; rejestr statków rybackich; wpis do rejestru; zmiana wpisu w rejestrze
2017-07-12 16:24 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
2017-07-12 16:24 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-07-12 16:24 Piotr Zasieczny Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-07-27 14:30 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-01-10 10:28 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 6. Komitet do Spraw Europejskich
2018-01-10 10:28 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, ustawa z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawa z dnia z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2018-01-10 10:28 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-04-11 10:24 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Stały Komitet Rady Ministrów
2018-07-10 09:31 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Komisja Prawnicza
2018-08-29 12:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-120-18
2018-08-29 12:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu