wtorek, 20 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 19.02.2018 o godzinie 16:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca "

Data Autor Zdarzenie
2017-07-03 11:54 Małgorzata Podrażka Stworzono projekt
2017-07-03 11:54 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-07-03 11:54 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-07-03 11:54 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-07-03 11:54 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-07-03 11:54 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-07-03 11:55 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-03 11:55 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-03 11:55 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-07-03 11:55 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-07-03 11:55 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-07-03 11:55 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [90]
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: zezwolenia;klasyfikacja PKD
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: malgorzata.podrazka@mrpips.gov.pl
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mpips.gov.pl/bip/plan-prac-legislacyjnych/
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1065
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu null na: User-142
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [praca]
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: dyrektywa 2014/36/UE
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu hasło na: [CUDZOZIEMCY]
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 60
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [9]
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - numer publikatora na: 0
2017-07-03 11:55 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-07-03 11:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-07-03 11:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-07-03 11:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-07-03 11:56 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-07-03 11:56 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-07-03 11:56 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-19 08:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2018-01-02 10:06 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: klasyfikacja PKD;zezwolenia
2018-01-02 10:06 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 2348
2018-01-02 10:06 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017
2018-01-02 10:07 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone