wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 16:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2017-06-28 11:05 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Stworzono projekt
2017-06-28 11:05 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-06-28 11:05 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-06-28 11:05 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-06-28 11:05 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-06-28 11:06 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-06-28 11:06 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-06-28 11:06 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-06-28 11:06 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-06-28 11:06 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-06-28 11:06 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-06-28 11:07 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-06-28 11:07 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Energii
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Energii
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: odnawialne źródła energii;oze
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: monika.wackowska-kabaczynska@me.gov.pl
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2090,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii.html
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu null na: User-661
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [energia, gospodarka złożami kopalin]
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str.16).
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ENERGETYKA]
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UC27
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-06-28 11:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-06-28 11:09 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-06-28 11:16 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-02-20 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2018-03-26 11:10 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-30-18
2018-03-26 11:10 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu