sobota, 17 marca 2018, data aktualizacji serwisu: 16.03.2018 o godzinie 16:14
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie"

Data Autor Zdarzenie
2017-06-19 15:20 Beata Pondo Stworzono projekt
2017-06-19 15:20 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-06-19 15:20 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-06-19 15:20 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-06-19 15:21 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-06-19 15:21 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-06-19 15:21 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-06-19 15:21 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-06-19 15:21 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-06-19 15:21 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-06-19 15:22 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-06-19 15:22 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: [2, 2]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: [, ]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [7, 7]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: warunki techniczne;skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: [, ]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: maciej.wozniak@mib.gov.pl
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: [, ]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://mib.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: [, ]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: [, ]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 290
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: User-160
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [transport]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: [, ]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: [, ]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: [, ]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu hasło na: [BUDOWLANE PRAWO]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz 1774)
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 80
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [2, 3]
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-06-19 15:22 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-06-19 15:22 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-12-19 15:03 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-01-17 09:54 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza