poniedziałek, 23 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 23.04.2018 o godzinie 13:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020"

Data Autor Zdarzenie
2017-06-19 13:06 Katarzyna Cholewa Stworzono projekt
2017-06-19 13:06 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-06-19 13:06 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-06-19 13:06 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-06-19 13:07 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-06-19 13:07 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-06-19 13:07 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-06-19 13:07 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-06-19 13:07 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-06-19 13:07 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-06-19 13:08 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-06-19 13:08 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: [1]
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [45]
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: współpraca
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: agnieszka.leszczynska@minrol.gov.pl
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.minrol.gov.pl/Projekty-aktow-prawnych
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 562
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu null na: User-121
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [rozwój wsi]
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH]
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 83
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [1]
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - numer publikatora na: 0
2017-06-19 13:08 Katarzyna Cholewa Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-06-19 13:08 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-06-19 13:08 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-08-04 10:20 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2017-08-04 10:20 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1391
2017-08-04 10:20 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017