wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 16:09
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2017-03-13 14:48 Magdalena Gawlas Stworzono projekt
2017-03-13 14:48 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-03-13 14:48 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-03-13 14:48 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-03-13 14:49 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-03-13 14:49 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-03-13 14:49 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-03-13 14:49 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-03-13 14:49 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-03-13 14:50 Administrator Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2017-03-13 14:50 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2017-03-13 14:50 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na:
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: magdalena.gawlas@mr.gov.pl
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu null na: User-1381
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [rozwój regionalny]
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE]
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD215
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-03-13 14:51 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-03-13 14:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-03-13 14:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na:
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: magdalena.gawlas@mr.gov.pl
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na: User-1381
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [rozwój regionalny]
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE]
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD215
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-08-21 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-11-21 13:37 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-12-18 15:13 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Rada Ministrów
2018-03-08 14:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-176-17
2018-03-08 14:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu