niedziela, 22 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych"

Data Autor Zdarzenie
2017-02-01 13:44 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Stworzono projekt
2017-02-01 13:44 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-02-01 13:44 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-02-01 13:44 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-02-01 13:44 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-02-01 13:44 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-02-01 13:44 Administrator Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-02-01 13:45 Administrator Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-02-01 13:45 Administrator Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2017-02-01 13:45 Administrator Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-02-01 13:45 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Energii
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Energii
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: paliwa stałe;wymagania jakościowe
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: monika.wackowska-kabaczynska@me.gov.pl
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.me.gov.pl/Prawo/Wykaz+prac+legislacyjnych
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu null na: User-661
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [energia, gospodarka złożami kopalin]
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PALIWA]
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 55.1.17
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-02-01 13:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-02-01 13:45 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-02-01 13:48 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne