niedziela, 21 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych"

Data Autor Zdarzenie
2016-11-17 14:16 Małgorzata Witak Stworzono projekt
2016-11-17 14:16 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-11-17 14:17 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-11-17 14:17 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-11-17 14:17 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-11-17 14:17 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-11-17 14:17 Administrator Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-11-17 14:18 Administrator Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2016-11-17 14:18 Administrator Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2016-11-17 14:18 Administrator Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2016-11-17 14:18 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rozwoju i Finansów
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: podatki
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: malgorzata.witak@mf.gov.pl
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/projekty-aktow-prawnych
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu null na: User-1291
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [finanse publiczne]
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PODATKI]
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 189
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2016-11-17 14:18 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-11-17 14:19 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-11-17 14:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2016-11-17 14:32 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
2016-11-18 11:06 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [8]
2016-11-18 11:06 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 851
2016-11-18 11:06 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
2016-11-18 11:06 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2014
2016-11-18 11:06 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [27]
2017-03-24 14:34 Małgorzata Witak Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: konrad.szpadzik@mf.gov.pl
2017-06-09 07:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2017-06-09 07:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2018-03-19 10:14 Maciej Kulczyński Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-03-19 10:14 Maciej Kulczyński Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1190
2018-03-19 10:14 Maciej Kulczyński Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017