niedziela, 21 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany"

Data Autor Zdarzenie
2016-09-30 17:06 Zbigniew Przybysz Stworzono projekt
2016-09-30 17:06 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-09-30 17:06 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-09-30 17:07 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-09-30 17:07 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-09-30 17:07 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-09-30 17:07 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-09-30 17:08 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-09-30 17:08 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2016-09-30 17:08 Administrator Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2016-09-30 17:08 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2016-09-30 17:08 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:

Kodeks będzie normować sprawy z zakresu kształtowania i realizacji polityki przestrzennej na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego, regionu oraz kraju. Obejmuje to zarówno uchwalanie jak i wykonywanie aktów planowania przestrzennego, np. w zakresie realizacji dróg publicznych i sieci. W Kodeksie ujęte zostaną regulacje dotyczące nabywania nieruchomości w związku z realizacją celów publicznych oraz elementy postępowań w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko, zastępując w tym zakresie wszystkie tzw. specustawy inwestycyjne. Kodeks w sposób wyczerpujący ureguluje realizację inwestycji budowlanych, w tym uzyskanie zgody inwestycyjnej, zgody na użytkowanie oraz zasady utrzymania obiektów budowlanych i postępowania w sprawie katastrof.

2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: daria.predko@mib.gov.pl
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r1683116449103,Projekt-ustawy-Kodeks-urbanistyczno-budowlany.html
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na: User-159
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa]
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [BUDOWLANE PRAWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE]
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD135
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2016-09-30 17:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-09-30 17:08 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2016-09-30 17:08 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-09-30 17:08 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-10-03 09:24 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-10-03 09:24 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: kodeks@mib.gov.pl
2016-10-03 09:24 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:

Kodeks będzie normować sprawy z zakresu kształtowania i realizacji

polityki przestrzennej na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego,

regionu oraz kraju. Obejmuje to zarówno uchwalanie jak i wykonywanie

aktów planowania przestrzennego, np. w zakresie realizacji dróg

publicznych i sieci. W Kodeksie ujęte zostaną regulacje dotyczące

nabywania nieruchomości w związku z realizacją celów publicznych oraz

elementy postępowań w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko,

zastępując w tym zakresie wszystkie tzw. specustawy inwestycyjne. Kodeks

w sposób wyczerpujący ureguluje realizację inwestycji budowlanych, w

tym uzyskanie zgody inwestycyjnej, zgody na użytkowanie oraz zasady

utrzymania obiektów budowlanych i postępowania w sprawie katastrof.

2016-10-03 09:24 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-10-03 09:25 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-10-03 09:25 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:

Kodeks będzie normować sprawy z zakresu kształtowania i realizacji polityki przestrzennej na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego, regionu oraz kraju. Obejmuje to zarówno uchwalanie jak i wykonywanie aktów planowania przestrzennego, np. w zakresie realizacji dróg publicznych i sieci. W Kodeksie ujęte zostaną regulacje dotyczące nabywania nieruchomości w związku z realizacją celów publicznych oraz elementy postępowań w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko,

zastępując w tym zakresie wszystkie tzw. specustawy inwestycyjne. Kodeks w sposób wyczerpujący ureguluje realizację inwestycji budowlanych, w tym uzyskanie zgody inwestycyjnej, zgody na użytkowanie oraz zasady utrzymania obiektów budowlanych i postępowania w sprawie katastrof.

2016-10-03 09:25 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-10-03 09:27 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-10-03 09:27 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:

Kodeks będzie normować sprawy z zakresu kształtowania i realizacji polityki przestrzennej na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego, regionu oraz kraju. Obejmuje to zarówno uchwalanie jak i wykonywanie aktów planowania przestrzennego, np. w zakresie realizacji dróg publicznych i sieci. W Kodeksie ujęte zostaną regulacje dotyczące nabywania nieruchomości w związku z realizacją celów publicznych oraz elementy postępowań w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko, zastępując w tym zakresie wszystkie tzw. specustawy inwestycyjne. Kodeks w sposób wyczerpujący ureguluje realizację inwestycji budowlanych, w tym uzyskanie zgody inwestycyjnej, zgody na użytkowanie oraz zasady utrzymania obiektów budowlanych i postępowania w sprawie katastrof.

2016-10-03 09:27 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-10-03 09:28 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-10-03 09:28 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:

Kodeks będzie normować sprawy z zakresu kształtowania i realizacji polityki przestrzennej na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego, regionu oraz kraju. Obejmuje to zarówno uchwalanie jak i wykonywanie aktów planowania przestrzennego, np. w zakresie realizacji dróg publicznych i sieci. W Kodeksie ujęte zostaną regulacje dotyczące nabywania nieruchomości w związku z realizacją celów publicznych oraz elementy postępowań w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko, zastępując w tym zakresie wszystkie tzw. specustawy inwestycyjne. Kodeks w sposób wyczerpujący ureguluje realizację inwestycji budowlanych, w tym uzyskanie zgody inwestycyjnej, zgody na użytkowanie oraz zasady utrzymania obiektów budowlanych i postępowania w sprawie katastrof.

2016-10-03 09:28 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-11-24 10:11 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-11-24 10:11 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu opis na:

Kodeks będzie normować sprawy z zakresu kształtowania i realizacji polityki przestrzennej na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego, regionu oraz kraju. Obejmuje to zarówno uchwalanie jak i wykonywanie aktów planowania przestrzennego, np. w zakresie realizacji dróg publicznych i sieci. W Kodeksie ujęte zostaną regulacje dotyczące nabywania nieruchomości w związku z realizacją celów publicznych oraz elementy postępowań w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko, zastępując w tym zakresie wszystkie tzw. specustawy inwestycyjne. Kodeks w sposób wyczerpujący ureguluje realizację inwestycji budowlanych, w tym uzyskanie zgody inwestycyjnej, zgody na użytkowanie oraz zasady utrzymania obiektów budowlanych i postępowania w sprawie katastrof.

2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: kodeks@mib.gov.pl
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r1683116449103,Projekt-ustawy-Kodeks-urbanistyczno-budowlany.html
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu null na: User-159
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa]
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu hasło na: [BUDOWLANE PRAWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE]
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD135
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2018-02-05 08:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na: