środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej"

Data Autor Zdarzenie
2016-09-13 17:43 Agata Dąbrowska Stworzono projekt
2016-09-13 17:43 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-09-13 17:43 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-09-13 17:44 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-09-13 17:44 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-09-13 17:44 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-09-13 17:44 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-09-13 17:44 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-09-13 17:45 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2016-09-13 17:45 Administrator Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2016-09-13 17:45 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2016-09-13 17:45 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Środowiska
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: ochrona środowiska
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: agata.dabrowska@mos.gov.pl
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html?szukaj=315
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1022
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [środowisko]
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: 1) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131); 2) ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.); 3) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.); 4) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295); 5) ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24 i 1199).
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [GEOLOGICZNE PRAWO]
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD118
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2016-09-13 17:45 Agata Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-09-13 17:45 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-11-14 17:48 Wojciech Banaszak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej
2017-11-14 17:48 Wojciech Banaszak Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-11-14 17:48 Wojciech Banaszak Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-11-14 17:48 Wojciech Banaszak Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-11-14 17:51 Wojciech Banaszak Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-11-14 17:51 Wojciech Banaszak Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-11-14 17:51 Wojciech Banaszak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: 1) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131); 2) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.); 3) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566); 4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)
2017-11-14 17:51 Wojciech Banaszak Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-06-07 13:48 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów