czwartek, 20 września 2018, data aktualizacji serwisu: 18.09.2018 o godzinie 16:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów"

Data Autor Zdarzenie
2016-08-12 15:39 Beata Pondo Stworzono projekt
2016-08-12 15:39 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-08-12 15:39 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-08-12 15:39 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-08-12 15:39 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-08-12 15:39 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-08-12 15:40 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2016-08-12 15:40 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-08-12 15:40 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2016-08-12 15:40 Administrator Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2016-08-12 15:40 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2016-08-12 15:40 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: własność lokali mieszkalnych
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Maria.Skora@mib.gov.pl
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2361,Projekt-ustawy-o-zmianie-prawa-wspoluzytkowania-wieczystego-gruntu-wykorzystywan.html
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: User-160
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [administracja publiczna]
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83, z późn. zm.), ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.).
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu hasło na: [UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, GRUNTY]
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD75
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2016-08-12 15:42 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na: K 29/13
2016-08-12 15:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2016-11-16 16:10 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2016-12-14 12:22 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7. Stały Komitet Rady Ministrów
2018-06-26 08:49 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Rada Ministrów
2018-06-27 16:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-97-18
2018-06-27 16:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu