sobota, 20 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego"

Data Autor Zdarzenie
2016-07-08 14:10 Natalia Zakrzewska Stworzono projekt
2016-07-08 14:10 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2016-07-08 14:10 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2016-07-08 14:10 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2016-07-08 14:11 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2016-07-08 14:11 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2016-07-08 14:11 Administrator Dodano katalog 6. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2016-07-08 14:11 Administrator Dodano katalog 7. Komisja Prawnicza (rejestr)
2016-07-08 14:11 Administrator Dodano katalog 8. Notyfikacja (rejestr)
2016-07-08 14:11 Administrator Dodano katalog 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2016-07-08 14:11 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Edukacji Narodowej
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Edukacji Narodowej
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: organizacja roku szkolnego
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: natalia.zakrzewska@men.gov.pl
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.men.gov.pl/akty-prawne/program-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych-ministra-edukacji-narodowej-2016.html
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu null na:
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu null na: User-166
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [oświata i wychowanie]
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [EDUKACJA NARODOWA]
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 44
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2016-07-08 14:12 Natalia Zakrzewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2016-07-08 14:12 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2016-07-08 14:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2016-07-08 14:15 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2016-08-25 12:17 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia