poniedziałek, 23 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 23.04.2018 o godzinie 13:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (niniejszy projekt w zakresie zmian w części ogólnej k.k wykorzystuje rozwiązania projektu nowelizacji k.k opracowanej przez Komisję Kodyfikacyjna Prawa Karnego)
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UD108
Numer z wykazu:
UD108
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń, wynikający z Planu Prac Rządu