poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 11:56
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Komisji 2017/845/UE z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego.
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 05-10-2018
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 05-10-2018
    • OSR.DOC
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej   , wprowadzony przez: Andrzej Kędzierski
      Data utworzenia: 05-10-2018
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 05-10-2018
   • Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Konferencja uzgodnieniowa
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 05-10-2018
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 9. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 10. Komisja Prawnicza
 • 11. Rada Ministrów
 • 12. Notyfikacja
 • 13. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu