poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 11:54
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Edukacji Narodowej
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw.

    Jednostka redakcyjna:

  • 1. Zgłoszenia lobbingowe