poniedziałek, 20 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.08.2018 o godzinie 14:51
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

    Jednostka redakcyjna:

  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
  • 2. Uzgodnienia
    Data ostatniej modyfikacji: 09-07-2018
  • 3. Konsultacje publiczne
    Data ostatniej modyfikacji: 09-07-2018
      • Projekt
            Data ostatniej modyfikacji: 22-06-2018
        • OSR .pdf (dokument w innym formacie )
             Autor dokumentu: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   , wprowadzony przez: Iwona Olifirowicz
           Data utworzenia: 22-06-2018
      • Pisma kierujące projekt do konsultacji publicznych
            Data ostatniej modyfikacji: 22-06-2018
      • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
      • Odrębna konferencja z udziałem podmiotów publicznych
  • 4. Opiniowanie
    Data ostatniej modyfikacji: 25-07-2018
  • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
  • 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów
  • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
  • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
  • 9. Komisja Prawnicza
  • 10. Notyfikacja
  • 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
  • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia