poniedziałek, 20 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.08.2018 o godzinie 14:51
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 2206

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 148 a ust. 2
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 25-07-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 25-07-2018
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 25-07-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia