niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1065

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 90 ust. 5
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 30-04-2018

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 29-06-2018
 • rozpoczęcie: 30-04-2018

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 07-05-2018
 • rozpoczęcie: 30-04-2018

  4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 02-07-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia