środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 23-04-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 23-04-2018
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 23-04-2018
    • OSR (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Zdrowia   , wprowadzony przez: Rafał Babraj
      Data utworzenia: 19-04-2018
    • Uzasadnienie (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Zdrowia   , wprowadzony przez: Rafał Babraj
      Data utworzenia: 23-04-2018
   • Pisma kierujące projekt do konsultacji publicznych
        Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2018
   • Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Odrębna konferencja z udziałem podmiotów publicznych
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu