środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 21.11.2018 o godzinie 08:47
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Środowiska
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

    Publikator: Dz.U. 2018r. poz. 21

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 61
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe