środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 21.11.2018 o godzinie 09:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw decyzją Prezesa Rady Ministrów

  • 1. Zgłoszenia lobbingowe