sobota, 24 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 23.02.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) – zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. l procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

  Jednostka redakcyjna:

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 05-01-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 05-01-2018
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 05-01-2018
    • OSR
        Autor dokumentu: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   , wprowadzony przez: Małgorzata Czerepak
      Data utworzenia: 05-01-2018
   • Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Odrębna konferencja z udziałem podmiotów publicznych
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 05-01-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia