piątek, 23 marca 2018, data aktualizacji serwisu: 22.03.2018 o godzinie 16:23
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Środowiska
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 2134

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 27a ust. 1
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe