poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 27-12-2017
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 27-12-2017
    • projekt.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 07-12-2017
    • projekt.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 27-12-2017
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 27-12-2017
    • służby.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 07-12-2017
    • RM.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 07-12-2017
    • PKW.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 07-12-2017
    • KWRiST.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 07-12-2017
    • GUS.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 07-12-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 27-12-2017
    • BU KBW.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 14-12-2017
    • BU MRIF.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 14-12-2017
    • bu msz.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 14-12-2017
    • RCL.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 14-12-2017
    • opinia.pdf
        Autor dokumentu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   , wprowadzony przez: Rafał Gąsiński
      Data utworzenia: 27-12-2017
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Konferencja uzgodnieniowa
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 09-01-2018
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Rada Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 17-01-2018
 • 11. Notyfikacja
 • 12. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 29-12-2017
 • 13. Skierowanie aktu do ogłoszenia