środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
Data utworzenia:
Działy:
inne,
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Prezesa Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: komunikat Komisji Europejskiej
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1579

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 35 ust. 3
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe