niedziela, 23 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1789

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 31
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac