sobota, 24 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 23.02.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. Urz. UE L 194 z 19.07.2016, str. 1).
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony na podstawie Planu Prac Rządu

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 08-01-2018

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 10-01-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 10-01-2018
 • rozpoczęcie: 10-01-2018

  4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 10-01-2018
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 16-02-2018

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 19-02-2018
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu