poniedziałek, 20 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 20.11.2017 o godzinie 17:42
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 1727

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 22 a pkt. 8-10 i 12 c
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 20-11-2017
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 30-10-2017
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 30-10-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 20-11-2017
    • Uwagi - RCL.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 16-11-2017
    • Opinia UE.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 16-11-2017
    • Uwagi - MRiF.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 16-11-2017
    • Uwagi - KPRM.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 20-11-2017
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Konferencja uzgodnieniowa
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 20-11-2017
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia