piątek, 23 marca 2018, data aktualizacji serwisu: 22.03.2018 o godzinie 16:23
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju i Finansów
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Komentarz:

 

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 2180

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 52 ust. 3 pkt. 2 i 4
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac