wtorek, 16 października 2018, data aktualizacji serwisu: 15.10.2018 o godzinie 21:22
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Działów do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku i w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Prawo o prokuraturze

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 177

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 35 §2
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 24-10-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 31-10-2017
   • Pisma kierujące projekt do opiniowania
        Data ostatniej modyfikacji: 13-10-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania
        Data ostatniej modyfikacji: 31-10-2017
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 07-11-2017
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
  Data ostatniej modyfikacji: 15-12-2017
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac