piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 13:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Prawo o ruchu drogowym

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1260

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 81 ust. 15
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 03-11-2017
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 21-08-2017
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 21-08-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 12-10-2017
    • Uwagi - KPRM.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 12-10-2017
    • Uwagi - MC.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 12-10-2017
    • Uwagi - MF.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 12-10-2017
    • Uwagi - MON.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 12-10-2017
    • Uwagi - MSZ.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 12-10-2017
    • Uwagi - PGRP.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 12-10-2017
    • Uwagi - RCL.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 12-10-2017
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 20-10-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 21-08-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 26-10-2017
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac