poniedziałek, 18 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 18.12.2017 o godzinie 13:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rozwoju i Finansów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 19-07-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 30-08-2017
 • 9. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 15-09-2017
 • 10. Rada Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 10-11-2017
 • 11. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu